ชื่อไทย : เอื้องคำตาควาย
ชื่อท้องถิ่น : สบเป็ด(เลย) / เอื้องช้างน้าว (เหนือ) / เอื้องตาควาย (แม่ฮ่องสอน) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium puchellum Roxb. ex Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นลำตรงหรือโค้งเล็กน้อย ยาวประมาณ 1 เมตร หรือมากกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 1-1.5 ซม. ต้นแข็ง ปลายเรียว ขึ้นเป็นกลุ่มไม่มีทิศทางแน่นอน
ใบ :
รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ขนาด 6-10 ? 2-3 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว สีเขียวอมน้ำตาลหรืออมม่วงแดง เรียงตัวเกือบตลอดต้น
ดอก :
ช่อดอกเกิดใกล้ปลายต้นเป็นพวงห้อยลง ขนาดช่อ 12-20 ? 10-12 ซม. ดอกในช่อมี 5-10 ดอก ผิวกลีบด้านในค่อนข้างมันวาว กลีบปากมีขนนุ่ม ก้านดอกยาว 5-6 ซม. ขนาดดอกประมาณ 6 ซม. ดอกบานทนประมาณ 5 วัน
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤษภาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ เนปาล อินเดีย ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554